Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Το Χαρισματικό Παιδί


Η ανατροφή του χαρισματικού παιδιού αποτελεί μια συναρπαστική εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους γονείς του. Η περίπτωση του χαρισματικού παιδιού είναι πολύπλοκη κι έτσι το χαρισματικό ή προικισμένο παιδί απαιτεί έναν ξεχωριστό τρόπο προσέγγισης και ανατροφής.
Η ανάπτυξη του χαρισματικού παιδιού χαρακτηρίζεται από μία "ασυγχρονία". Αυτό σημαίνει πως οι εξελιγμένες γνωστικές ικανότητες αυτού του παιδιού δημιουργούν εμπειρίες και γνώσεις που δεν ακολουθούν την κλασική αναπτυξιακή διαδικασία του ανθρώπου. Η μοναδικότητα των χαρισματικών παιδιών τα καθιστά ευάλωτα και απαιτούνται ειδικές μέθοδοι τόσο στην ανατροφή του, όσο και στην εκπαίδευσή του ( The Columbus Group, 1991, Morelock, 1992).
Τα προικισμένα παιδιά αναπτύσσονται γνωστικά και συναισθηματικά πολύ πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους, γεγονός που δυσκολεύει ιδιαίτερα τα προικισμένα παιδιά. Ένα προικισμένο παιδί 5 ετών είναι σε θέσει να παράγει ιδέες ενός οχτάχρονου παιδιού. Παρόλα αυτά ένα προικισμένο πεντάχρονο παιδί έχει συγκεκριμένη σωματική ανάπτυξη που το εμποδίζει να κάνει πράξη τις ιδέες του.
Άλλη μία δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα προικισμένα παιδιά είναι η ανικανότητά τους να διαχειριστούν συναισθηματικά όλες αυτές τις παραπάνω πληροφορίες που έχουν στο μυαλό τους.
Τα προικισμένα παιδιά έχουν την τάση να παίζουν πιο δύσκολα παιχνίδια από τα παιδιά της ηλικίας τους και συχνά το γνωστικό τους επίπεδο στο σχολείο είναι πολύ ανώτερο των υπολοίπων. 

Σημάδια ενός προικισμένου παιδιού 
(Linda Kreger Silverman, www.childdevelopmentinfo.com) :

Ασυνήθιστη εγρήγορση κατά τη βρεφική ηλικία
Μικρότερη ανάγκη για ύπνο από τη βρεφική ηλικία
Χαμόγελα και σημάδια οτι αναγνωρίζει τα πρόσωπα που το φροντίζουν από τη βρεφική ηλικία
Έντονες αντιδράσεις στον πόνο, στο θόρυβο, στην απογοήτευση
Εξαιρετική μνήμη
Απόλαυση και ταχύτητα μάθησης
Έγκαιρη γλωσσική ανάπτυξη 
Γοητεία απέναντι στα βιβλία
Εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ
Αφηρημένη σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Ζωηρή φαντασία
Περιέργεια
Ευαισθησία και συμπόνια  


Το χαρισματικό παιδί και το περιβάλλον του

Οι γονείς που ασχολούνται με το χαρισματικό παιδί τους μπορούν να προσφέρουν σε αυτό ένα πλήθος ευκαιριών προκειμένου να ξεδιπλώσει τα ταλέντα του. Είναι σημαντικό να βρίσκονται κοντά στο παιδί, να παρατηρούν τις κλίσεις του και να το ενθαρρύνουν να ανακαλύψει τις ικανότητές του.
Όσον αφορά στο σχολείο, ο δάσκαλος του χαρισματικού παιδιού καλείται να διαμορφώσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ικανότητες του παιδιού παρέχοντάς του πολλές ευκαιρίες για να αναπτύξει τα ταλέντα του. Ο δάσκαλος οφείλει να σεβαστεί την ιδιαιτερότητα του χαρισματικού παιδιού προσέχοντας ώστε να μην περιθωριοποιηθεί, αλλά ούτε και να νιώσει μειoνεκτικά απέναντι στους συμμαθητές του.
Γενικότερα, το χαρισματικό παιδί χρειάζεται στήριξη και ενθάρρυνση τόσο από τους γονείς του, όσο και από το σχολείο του. Η μοναδικότητά του είναι καλό να γίνει σύμμαχος του παιδιού και όχι ένας παράγοντας που θα επηρεάσει αρνητικά την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του.πηγή: http://www.childdevelopmentinfo.com/learning/gifted_children.shtml


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου