Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010

ACTIONaid Ελλάς- Όχι μόνο επειδή πλησιάζουν Χριστούγεννα...


Λίγα για μας, μπορεί να σημαίνουν πολλά για έναν άνθρωπο, ένα παιδί ή μία κοινότητα του αναπτυσσόμενου κόσμου.
 • 24 ευρώ αρκούν για να εξασφαλίσει τροφή, για δύο μήνες, ένα υποσιτισμένο παιδί
  στη Γουατεμάλα
 • 45 ευρώ καλύπτουν το μηνιαίο μισθό ενός δασκάλου στη Γκάνα
 • 80 ευρώ αρκούν για να πάρει δάνειο μια γυναίκα στο Νεπάλ και να ξεκινήσει τη δική
  της μικρή επιχείρηση, με κατασκευή υφασμάτων, πώληση τροφίμων κ.λπ. και να
  μπορέσει έτσι να ενισχύσει το οικογενειακό της εισόδημα
 • 150 ευρώ καλύπτουν το μηνιαίο μισθό ενός γιατρού σε ένα Κέντρο Υγείας στο
  Μπαγκλαντές
 • 600 ευρώ καλύπτουν το κόστος αγοράς του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού,
  για να λειτουργεί για ένα χρόνο ένα Κέντρο Υγείας στο Πακιστάν. • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς πολίτες του κόσμου

Η Αναπτυξιακή Εκπαίδευση είναι εδραιωμένη στις αξίες της αλληλεγγύης της ισότητας και της συνεργασίας. Πρόκειται για μια δυναμική, διαδραστική και συμμετοχική μαθησιακή διαδικασία που στοχεύει στο να φέρει μπροστά στα μάτια των μαθητών τις αλήθειες για τα μεγάλα παγκόσμια προβλήματα και να τους αφυπνίσει ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν και οι ίδιοι να συμβάλουν στη δημιουργία ενός δικαιότερου και ίσου κόσμου, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων θα είναι κατοχυρωμένα. Επιπλέον, προωθεί τη διαπολιτισμική κατανόηση, το δικαίωμα και το καθήκον κάθε ατόμου στην ενεργό συμμετοχή και στην τελική συμβολή του στη δημιουργία ενός δικαιότερου κόσμου.

Στην Ελλάδα η ActionAid πραγματοποιεί στα σχολεία προγράμματα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης από το 2000. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποσκοπούν στην καλλιέργεια οικουμενικής συνείδησης στους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες του κόσμου. Οι μαθητές μέσα από τα προγράμματα της ActionAid μαθαίνουν για τα μεγάλα παγκόσμια προβλήματα (φτώχεια, πείνα, μη πρόσβαση στην εκπαίδευση, κλιματικές αλλαγές) έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό και την πραγματικότητα άλλων λαών, μαθαίνουν για τα παγκόσμια προβλήματα ενώ συνειδητοποιούν ότι και οι ίδιοι μπορούν να συμμετέχουν στην καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας και των ανισοτήτων.

Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ActionAid Ελλάς έχουν ευέλικτη μορφή ώστε να προσαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της τάξης και του αντικειμένου τους. Ενδεικτικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ActionAid Ελλάς μπορούν να παρουσιαστούν:

• συμπληρωματικά με επιμέρους γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Θρησκευτικά)
• στο πλαίσιο διαθεματικών προσεγγίσεων κατά την ευέλικτη ζώνη
• ως επιμέρους δράσεις ευρύτερων προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας (π.χ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας)

http://www.actionaid.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου